Het begin

Voor het ontstaan van onze vereniging moeten we een aantal jaren terug, ruim 40 jaar. Het zal najaar 1979 zijn geweest. In die periode hing er bij Cruijff Speelgoed in de Westerstraat een briefje aan de toonbank van de afdeling treinen, met een oproep aan modeltreinenliefhebbers om te komen tot de oprichting van een club.

Niet iedereen die graag iets met modeltreinen wil doen heeft thuis de gelegenheid om een modelbaan aan te leggen. Een vereniging zou gebruik kunnen maken van een gemeenschappelijke ruimte en daarvoor wel de mogelijkheid bieden.

Daarop hebben een klein aantal enthousiastelingen gereageerd en dat heeft ertoe geleid dat op 4 februari 1980 bij notaris Wisselink de oprichtingsakte is gepasseerd.

De vereniging begon met 8 leden en groeide in de komende twee jaar naar 15 leden.

Alleen treinen of ook meer!

In artikel 2 van de oprichtingsakte staat dat de vereniging zich ten doel stelt het bouwen van modellen in het algemeen en de beoefening der modelbouw door haar leden in het bijzonder.

In feite staat hier dat iedere vorm van modelbouw onderdeel van de MVW kan en mag zijn. In de praktijk betekende dit echter dat gestart zou worden met de bouw van een modelbaan in een eigen ruimte. Althans dat was de wens.

Een eigen ruimte

Als je besluit om gezamenlijk een modelbaan te gaan bouwen, dan heb je natuurlijk een ruimte nodig waar je aan zo'n baan kunt werken. Die eerste ruimte werd gevonden in het wijkgebouw aan de Breedstraat. Daar zat wel een "maar" aan vast. De ruimte kon  alleen op donderdagavond gebruikt worden en diende na afloop weer leeg te zijn. Er kon niets worden opgeslagen

Een vaste baan was dus onmogelijk en daarom werd besloten tot de bouw van een modulebaan. Dat hield in dat je de eigen module meenam naar de clubavond en die ook weer mee naar huis nam. Niet ideaal, maar het werkte. Natuurlijk bleef het streven naar een permanente ruimte, zodat ook aan een vaste baan gebouwd kon worden. Het zoeken naar een eigen ruimte werd in 1985 beloond en de vereniging kreeg eindelijk een eigen ruimte. Dat werd de oorspronkelijk voor C&A bestemde stookruimte op het dak van het Willem-Eggertcentrum. Er werd begonnen aan een treinenbaan in schaal 1:87.

Maar ook daar moesten we na twee jaar weer uit en opnieuw begon het zoeken naar een permanente ruimte. De keuze viel op een personenrijtuig van NS. Locomotief plus machinist werd geregeld evenals de medewerking van de NS en de plaats voor deze wagon was al gepland naast het (restaurant) vliegtuig in het Leeghwaterpark.

Helaas is dit echter door de hoge transportkosten  niet doorgegaan.

Kinderboerderij

Uiteindelijk kregen we van de gemeente de oude kinderboerderij aan het Trimpad aangeboden. We waren enthousiast. Een tamelijk groot gebouw, helemaal voor onszelf. De gemeente had wel als voorwaarde gesteld dat ook andere vormen van modelbouw mogelijk moest zijn.

Dat werden radiografisch aangedreven modelwagens, in de schalen 1:10 tot 1:8, zowel elektrisch als brandstof aangedreven.

Ook botenliefhebbers kwamen aan hun trekken. Zij wilden beginnen met de bouw van de Solo, het vlaggenschip van Green Peace.

Maar na inspectie door ons van de oude kinderboerderij, bleek dat het gebouw volkomen verrot was. Van de 20 houten steunpalen bleken er 8 niet het dak te steunen, maar aan het dak te hangen. Ook de vloer was op diverse plaatsen helemaal verdwenen. De mest had zijn werk goed gedaan. Besloten werd om het gebouw af te breken en een nieuw gebouw neer te zetten op de betonnen plaat die voor de kinderboerderij lag.

Nieuw verenigingsgebouw

Een geschikt gebouw, ongeveer van gelijke afmetingen werd gevonden in de vorm van een Duits houten bankgebouw. Drie diepladers verschenen aan het Trimpad. De onderdelen werden afgeladen en opgestapeld, een deel in de buitenlucht en een deel in de inmiddels leeggehaalde kinderboerderij.

Met inzet van alle leden zijn we er in geslaagd om een nieuw verenigingsgebouw neer te zetten. Alles, maar dan ook alles is door de leden zelf gedaan. Een geweldige prestatie waar we zeer trots op zijn. Het gebouw werd feestelijk door de wethouder geopend.

Er kwam vuurwerk aan te pas en op een scherm konden we zien hoe een sprinter door een papieren muur reed.

Off-road baan voor auto's

De oude kinderboerderij werd afgebroken en op de vrijkomende plaats werd begonnen met de aanleg van de buitenbaan voor de auto's. Na voltooiing van deze baan werden onder grote belangstelling van bezoekers, de eerste kampioenswedstrijden gehouden, niet alleen voor eigen leden maar ook voor leden van andere clubs, uit binnen- en buitenland, want de baan voldeed aan de daaraan gestelde internationale eisen. Inmiddels is een nieuwe prachtige buitenbaan aangelegd, de planning is om deze in 2024 grondig aan te pakken.

Boten en treinen

De liefhebbers van boten begonnen met de bouw van de Solo en de treinfanaten begonnen met de bouw van de treinenbaan in schaal 1:87. Na een enquête werd gekozen voor de bouw van een baan bestaande uit twee delen. Een Duits deel met wisselstroom en een aansluitend Nederlands deel met gelijkstroom, waardoor grensoverschrijdend verkeer mogelijk is. Eigenlijk zoals het in het echt ook is.

De liefhebbers van de kleinere schaal 1:160 begonnen enthousiast aan de bouw van hun baan. Tevens werd gewerkt aan een modulebaan, zodat we ook met de club naar buiten zouden kunnen treden, zoals deelnemen aan diverse beurzen en tentoonstellingen in binnen- en buitenland. En met succes. Zelfs de televisie, AT5, heeft een kleine reportage van onze modulebaan gemaakt toen we deelnamen aan Eurospoor in Utrecht.

In Purmerend zelf hebben we ons vaak laten zien, o.a. tweemaal in het WE-centrum, in het winkelcentrum Makado en in door scholen beschikbaar gestelde ruimtes.

Inmiddels bestaan we ruim 40 jaar en we zijn een bloeiende vereniging, waar we terecht trots op zijn!