Contributie:

Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar en loopt van januari tot en met december.
De contributie is per jaar verschuldigd en wordt in december van elk jaar gefactureerd.
De contributie dient voor 31 januari van het betreffende verenigingsjaar betaald te zijn en bedraagt:

 

  • € 120,00 voor een volwassen lid en
  • € 60,00 voor leden met een leeftijd tot 18 jaar.

 

Indien meerdere personen uit één en hetzelfde gezin/huishouden lid zijn, betaald 1 persoon het volledige bedrag, alle volgende personen de helft van de voor hen geldende contributie.

 

Met ingang van 2015 bieden we de mogelijkheid om de jaarlijkse contributie via een automatische incasso te voldoen. Na het afgeven van een incassomachtiging zijn er 2 mogelijkheden:

 

1. De contributie wordt jaarlijks in één keer automatisch geïncasseerd aan het eind van de maand januari van het contributiejaar.

2. De contributie wordt in 6 achtereenvolgende termijnen voldaan. De eerste termijn wordt aan het eind van de maand januari van het contributiejaar geïncasseerd en vervolgens elke volgende maand een termijn. Met deze mogelijkheid is de contributie per 1 juli volledig voldaan.

 

Met deze regeling hoef je niet meer zelf de betaling te regelen maar wordt betaling automatisch geïncasseerd. 
Als je gebruik wilt maken van de incassomogelijkheid dan dien je het incasso machtigingsformulier aan te vragen en zo spoedig mogelijk in te leveren.  

Het is mogelijk contant te betalen op de vereniging. Gelieve de desbetreffende factuur mee te nemen en te betalen in de kantine van de MVW aan een beheerder of bestuurslid.

Voor hen die op 1 januari van een jaar lid zijn geldt dat de contributiefactuur vóór 31 januari van het betreffende contributiejaar voldaan dient te zijn, tenzij een incassomachtiging is afgegeven.


Verhoogde contributie regeling

Voor leden die na 1 februari van het betreffende verenigingsjaar hun lidmaatschapsgeld nog niet betaald hebben, wordt de contributie verhoogd tot € 155,00 voor een volwassen lid en € 77,50 voor leden met een leeftijd tot 18 jaar

Conform het met algemene stemmen genomen besluit op de Algemene Leden Vergadering van 11 april 2013.

 

Heksleutel

Tegen betaling van een borgsom kunnen leden een sleutel van het toegangshek krijgen waardoor zij dagelijkse toegang tot de offroad- en crawl-baan hebben. De te betalen borg bedraagt € 20,00

 

Lidmaatschapskaart

Degene die op 1 januari van een verenigingsjaar lid is kan vanaf medio februari , na betaling van de contributie, in de kantine van de vereniging zijn lidmaatschapskaart in ontvangst nemen.
Om het gebruik van onze faciliteiten door niet betalende leden en niet-leden tegen te gaan, heeft het bestuur de volgende maatregel genomen:
Met ingang van het verenigingsjaar 2014 (01-01-2014) zal het verplicht zijn om op de vereniging de lidmaatschapskaart zichtbaar te dragen, dan wel op eerste verzoek aan een van de bestuursleden of beheerders te tonen.

 

Daarvoor zal in 2014 (eenmalig) een keycord met kaarthouder beschikbaar worden gesteld.
Nieuwe leden krijgen deze keycord met kaarthouder na betaling van hun eerste contributie. Bij verlies kan een keycord met kaarthouder worden verkregen in de kantine van de vereniging tegen betaling van € 5,00. Bij verlies van de lidmaatschapskaart kunt u bij de beheerder ledenadministratie een nieuwe kaart aanvragen tegen betaling van € 12,50.

 

Bij het niet zichtbaar dragen van de lidmaatschapskaart en het niet op verzoek kunnen tonen van deze kaart wordt men geacht geen lid te zijn en dient de daggeldvergoeding van € 10,-- te worden betaald.

Bij het (zichtbaar) dragen van de lidmaatschapskaart is de koffie gratis. Daarnaast kan er (meer) controle worden gehouden of personen die gebruik maken van onze faciliteiten hun contributie of daggeldvergoeding hebben voldaan.

 

Nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich via de website www.modelbouwvereniging.nl of op de vereniging aanmelden.
Zij ontvangen een factuur naar rato voor de contributie van het nog resterende kalenderjaar.

Deze factuur dient voor de in de factuur genoemde betaaldatum betaald te zijn. Het is ook mogelijk een incasso machtiging af te geven. 
Als je gebruik wilt maken van de incassomogelijkheid dan dien je het incasso machtigingsformulier aan te vragen en zo spoedig mogelijk in te leveren.  

 

Eerst na betaling van de contributie is men lid en kan een aanvraag voor een heksleutel gehonoreerd worden.
Leden tot en met 17 jaar dienen een machtiging van een ouder/voogd/verzorger te overleggen. (deze wordt u toegestuurd)

Klik hier om lid te worden.

Verlengen van het lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt automatisch telkens met een jaar verlengd.
Na betaling van de verschuldigde contributie kan het bewijs van lidmaatschap in de kantine van de MVW worden afgehaald.

Opzeggen

Mocht u niet langer lid willen blijven, dan dient u dit voor 30 november van het lopende verenigingsjaar kenbaar te maken bij het bestuur van de MVW: U kunt dit doen door een opzegbrief te zenden aan

Modelbouw Vereniging Waterland,
t.a.v. Ledenadministratie
Trimpad 8,
1443 WB Purmerend

of door een e-mail te zenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.., waarin u aangeeft uw lidmaatschap van de MVW per 31 december van het lopende verenigingsjaar te beëindigen.
Personen onder de 18 jaar kunnen zelf of door een ouder worden uitgeschreven.
Voor elk lid van een gezin dient apart te worden opgezegd.
De e-mail dient minimaal te zijn voorzien van uw voor- en achternaam, geboortedatum en woonplaats.

Opzeggen en heksleutel

Let er op dat u de heksleutel dient in te leveren bij een van de beheerders.
U ontvangt dan uw borg cash retour.
Wilt u de borg per bank ontvangen, geef dan uw bankrekeningnummer op.

 Voordelen van het lidmaatschap:

Als lid geniet u het recht om alle faciliteiten van de vereniging te mogen gebruiken voor het uitoefenen van uw hobby(s).
Uitzonderingen zijn:

Alle spullen, welke eigendom zijn van MVW of uitgeleend zijn door leden aan MVW, dienen op de vereniging te blijven. Er mag dus zonder toestemming van uitsluitend het bestuur, niets mee naar huis worden genomen.
Indien u over voldoende kennis beschikt, kunt u gebruik maken van gereedschap en machines van de vereniging. U kunt hierover afspraken maken met de beheerder