Geachte off-road rijder,

 

Als vereniging zijn we genoodzaakt om wat regels op te stellen om e.e.a. in goede banen te kunnen leiden, ongelukken te voorkomen en een ieder met plezier zijn hobby te kunnen laten beleven. Gevraagd wordt om kennis te nemen van deze regels en deze in acht te nemen. Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Het bestuur van modelbouwvereniging Waterland.

 

Note: Naast het baanreglement geld ook het clubreglement van de modelbouwvereniging Waterland. Tijdens wedstrijden gelden ook de wedstrijdreglementen van bijbehorende organiserende cup (b.v. buggy, truggy, nonitro etc). De wedstrijdreglementen kunnen worden opgevraagd bij de wedstrijdleiding van de desbetreffende cup/organisatie.

 

Afval:

Verzocht wordt om het terrein netjes te houden en bij vertrek alles schoon en heel achter te laten. Afval dient in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd te worden. Lege brandstofblikken of brandstofcans kunnen we niet innemen. De brandstofblikken en cans dienen dus altijd weer mee genomen te worden.

Ook kapotte stoelen, tenten, tafels en etc. kunnen we niet innemen.

Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk en dienen altijd mee genomen te worden.

 

De sleutelplaatsen:

De sleutelplaatsen van de modelbouwvereniging zijn altijd voorzien van 220 Volt, die vrij voor gebruik door de juiste apparatuur met de juiste stekkers en verbindingen mag worden gebruikt.

Op de sleutelplaatsen mag de wagen niet worden gestart i.v.m. de Hinderwetvergunning.

Op de sleutelplaatsen (en daar waar getankt wordt) mag niet worden gerookt i.v.m. brandgevaar.

Batterijen, accu's en lipo,s mogen alleen geladen worden in de sleutelruimtes.

Alle accu's en batterijen moeten geladen en gebruikt worden volgens de handleiding van de fabrikant.

Lipo batterijen/accu's mogen alleen geladen worden met daarvoor geschikte laders en volgens handleiding van de fabrikant.

Lipo batterijen/accu's mogen alleen geladen worden in de speciaal daarvoor bestemde lipo veiligheidszak.

 

De frequenties:

Alle frequenties moeten voldoen aan de wet. 35Mhz kanalen of overige kanalen die wettelijk niet zijn toebedeeld aan de RC-auto frequenties zijn niet toegestaan.

U dient voordat u gaat rijden en uw zender aanzet, uw frequentieknijper van het frequentiebord te halen.

Dit frequentiebord hangt aan het gebouw bij de baanzijde.

Zorg dat deze knijper op een goed zichtbare plaats aan u zender bevestigt zit.

Ook de zenders met een 2,4 Ghz frequentie moeten van een frequentieknijper worden voorzien.

Indien blijkt, dat uw frequentie in gebruik is, dan moet u van frequentie wisselen of wachten totdat

deze weer vrij is.

Vergeet niet, als u niet rijdt, uw zender weer uit te zetten.

Deze regel geldt niet als u in het bezit bent van een zender met 2,4 Ghz

Wanneer zich frequentieproblemen voordoen, dient dit onderling te worden opgelost.

Zij die het nalaten om de frequenties te controleren of hun zender niet uitrusten met een frequentieknijper en hierdoor storing veroorzaken zijn verplicht de schade die daardoor ontstaat te vergoeden.

Wanneer dit meerdere malen gebeurt bij eenzelfde veroorzaker zullen er door het bestuur maatregelen genomen worden.

Tijdens wedstrijden dienen de rijders die niet rijden ten aller tijde hun zender uit te hebben staan. Wordt er gemeld of gesignaleerd dat iemand zijn zender toch gebruikt buiten de heat waarin hij rijdt zal door de wedstrijdleiding zijn zender worden ingenomen.

Dit geldt dus ook voor de warmdraaiers.

Je dient met het warmdraaien je gas dus gewoon met de hand te bedienen!

Starten van nitro motoren:

De wagen mag alleen worden gestart bij de daarvoor bestemde plaats onder de rijderstelling, of op de speciaal aangelegde afstelplaats naast het telhok.

Rijders die hun motoren warm willen draaien voor hun heat kunnen dit doen op de tafel naast het telhok die langs de baan staat.

Tijdens het verrijden van een wedstrijd heat mogen geen motoren onder de rijderstelling worden warmgedraaid.

 

De rijderstelling:

Er worden maximaal 12 mensen op de rijderstelling toegestaan.

Bij het rijden op de baan is men verplicht om altijd op de rijderstelling te gaan staan

Heb je problemen op de baan met jouw wagen op de baan, of valt deze stil, waarschuw dan de andere rijders, die naast je staan op de rijderstelling, zodat deze weten dat er een obstakel op de baan is.

 

Tijdregistratie:

De modelbouwvereniging is in het bezit van een permanent metend tijdregistratiesysteem om de rondetijden te registreren.

Je moet daarvoor wel in het bezit zijn van een AMB transponder / Mylaps.

Tijdens wedstrijden is het verplicht een werkende AMB transponder / Mylaps te hebben. Modelbouwvereniging Waterland is in principe niet meer in het bezit van leentransponders.

U dient vooraf na te vragen bij de wedstrijdorganiserende club hoe e.e.a. is geregeld als u niet in het bezit bent van een transponder en toch een wedstrijd mee wilt rijden.

 

Rijden op de baan:

Mensen die geen lid zijn en toch willen rijden op de off-roadbaan betalen daarvoor daggeld.

Dit is 10 euro voor een gehele dag en 5 euro voor rijders onder de 18 jaar.

Als men een voertuig heeft waarmee ook op de crawlbaan wordt en/of kan gereden betaalt men maar 1 keer het daggeld. (men mag dus van beide banen gebruik maken als men het daggeld betaald)

De baan is in principe geconstrueerd voor off-road 1:8 buggy en truggy voertuigen.

Ook andere voertuigen hebben toegang tot de baan zoals: off-road 1:10 short course voertuigen en buggy's.

Voor monstertrucks is de baan niet geschikt en voor 1:5 voertuigen is de baan verboden.

De rijrichting van de baan is linksom tegen de wijzers van de klok in.

Het is niet toegestaan om een andere rijrichting te nemen en/of de baan af te snijden, omdat je hiermee ernstige schade aan een ander zijn wagentoe kan brengen.

Heb respect voor elkaar en zijn of haar spullen. Bij Roekeloos rijgedrag, wat wordt gezien als expres schade toedienen aan een anders zijn spullen of aan een persoon, kan u door het bestuur, wedstrijdleiding of aangewezen persoon van de baan verwijderd worden en bent u verplicht de toegedane schade te vergoeden.

Er is hier geen discussie over mogelijk.

Op de rijbaan mag de wagen niet worden afgesteld of worden getankt.

Bij voorkeur doet men dit in de (verhoogde) pitstrook, op de afstelplaats naast de stalen opslagcontainer achter de sleutelplaatsen, waarbij de motor mag draaien of op de sleutelplaatsen waar de motor uit moet zijn.

Buiten de baan mag niet worden gereden.

Personen jonger als 12 jaar mogen zich zonder toezicht en toestemming van een ouder niet op de baan begeven.

Het voertuig moet voorzien zijn van een body. Voertuigen met een losgeraakte body moeten worden hersteld in de pitsstrook of sleutelruimte.

Het gebruik van een failsave is toegestaan maar deze mag in werking niet op de rem ingesteld staan maar dient op neutraal te worden afgesteld.

De achteruitrijd functie bij elektrisch aangedreven voertuigen mag tijdens wedstrijden niet worden gebruikt of dient te worden uitgeschakeld.

LiPo accu's die niet in volledig (af)gesloten battery tray's worden geplaatst dienen hardcase te zijn of semi hardcase gemaakt te worden b.v. d.m.v een ABS/styreen kunststof behuizing. Is de LiPo goed beschermd tegen beschadiging van buitenaf, b.v. bij plaatsing verdiept midden in het voertuig (zoals b.v. bij de slash 2WD) of in een geheel afgesloten behuizing (zoals b.v. bij de Revo), dan is softcase LiPo toegestaan.

 

Trainingen en wedstrijden op de baan:

Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd (nadat je je hebt aangemeld op voorschrift van de organiseerde cup) zal er op tijd het startgeld moeten worden betaald.

Dit kan op de wedstrijddag tot uiterlijk 9.00 uur in de kantine van de vereniging. Hou voor de juiste instructies die van de wedstrijdorganisatie aan.

De wedstrijden worden meestal op een zondag verreden.

Dit betekent dat de zaterdag voor de wedstrijddag vrij gebruik van de baan gemaakt mag worden om te trainen.

De leden van de modelbouwvereniging die niet aan de wedstrijd mee doen staat het vrij om op de trainingsdagen mee te trainen, mist je over een zelfde type voertuig beschikt waarmee de wedstrijd wordt verreden.

Op de wedstrijddag is de baan alleen toegankelijk voor de mensen die meedoen aan de wedstrijd.

 

Baaninzet:

Alleen leden, dagrijders of iemand die door de rijder zelf wordt aangewezen en ouder zijn als 16 jaar, kunnen baaninzet doen.

Dit gebeurd op de aangewezen plaatsen en eventueel met een daarvoor bestemd veiligheidsvest aan.

Veiligheid gaat voor alles, dus voordat de baaninzetter iemand zijn wagen oppakt, om rechtop te zetten of opnieuw op de baan te plaatsen, dient de rijder er voor te zorgen dat de wielen van zijn wagen stil staan (wielen moeten op de rem) om letsel aan de baaninzetter te voorkomen.

Als de wielen bij het baaninzetten draaien mag de baaninzetter de wagen laten liggen.

Er mogen geen snijdende, stekende of andere gevaarlijke objecten op het voertuig zitten waaraan een baaninzetter zich aan kan bezeren of die opzettelijke schade aan andere voertuigen kan veroorzaken.

Wanneer een wagen wordt "ingezet" moet dit altijd met de rijrichting mee gebeuren.

Als een wagen niet in staat is verder te rijden (bijv. stuk of motor uit) dient deze buiten het rij-gedeelte van de baan geplaatst te worden.

De baaninzetter geeft daarbij een signaal aan de rijder van de wagen.

De helper, pitmaat of de rijder zelf moet zijn wagen op de baan ophalen.

Wanneer u zelf niet rijdt help dan eens een ander door bijv. baaninzet te doen (hiervan kan je ook heel veel leren).

We kunnen het buiten de wedstrijden niet verplichten maar hierbij alleen zeer vriendelijk verzoeken.

 

Baaninzet tijdens wedstrijden:

Op de heat indeling staat een rijders nummer.

Dit nummer correspondeert met je baaninzet positie die ook van nummers zijn voorzien.

Gedurende alle kwalificatieheats is dit dus je positie waar je dient te staan.

Iedereen die een baaninzet positie bekleedt dient een hesje aan te doen zo kan de wedstrijdleiding zien of alle baaninzet posities gevuld zijn.

Kan je als rijder niet inzetten omdat je dient te tanken/pitten voor iemand of ben je jonger als 16 jaar dan dien jezelf een vervanger te regelen die jou baaninzet functie overneemt.

Dit moet aan de wedstrijdleiding worden gemeld.

De Baaninzetters blijven na de verreden heat op hun positie staan en mogen deze pas verlaten als ze worden afgelost.

Ben of wordt je niet afgelost zwaai met je hesje.

De wedstrijdleiding zal de eventuele rijder attenderen dat hij moet komen baaninzetten.

Komt alsnog de rijder niet opdraven zal zijn beste tijd worden geschrapt en krijgt de huidige baaninzetter het verzoek nog 1 heat te blijven staan als dit mogelijk is.

 

De (verhoogde) pitstrook:

Je kunt de (verhoogde) pitstrook alleen benaderen via de ingang in de rijrichting van de baan.

De pitstrook benaderen via de uitgang (tegen de rijrichting in) is ten strengste verboden.

Op de (verhoogde) pitstrook moet rustig en beheerst worden gereden.

Bij het tanken van de wagen moet de wagen uit het rijdergedeelte van de pitstrook worden gehaald om geen andere rijders te hinderen.

Bij het uitkomen van de pitstrook dient men rekening te houden en uit te kijken voor de andere wagens op de baan, deze hebben ten aller tijden voorrang.

Tijdens de wedstrijden worden alleen de deelnemers en hun pitmaten bij de pitstrook toegelaten. Rijders die niet deelnemen aan de heat of publiek zal achter de hekken en/of buiten de baan moeten blijven.

 

Risico en aansprakelijkheid:

Het betreden van het terrein en het rijden op de baan is op eigen risico.

De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

Vragen, Opmerkingen, Problemen en overtredingen:

De leden van MVW zijn ervaren en helpen collegiaal alle andere rijders met de afstelling van hun wagen en motoren.

Dus vraag gerust, we helpen graag.

Bij een overtreding in het kader van dit reglement zal u daar eerst op geattendeerd worden.

Bij herhaaldelijke overtreding zullen er door het bestuur passende maatregelen getroffen worden.