Off-road baanreglement van de MVW

Beste Off-road rijder,

Als vereniging zijn we genoodzaakt om wat regels op te stellen om e.e.a. in goede banen te kunnen leiden, ongelukken te voorkomen en een ieder met plezier zijn hobby te kunnen laten beleven. Gevraagd wordt om kennis te nemen van deze regels en deze in acht te nemen. Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Het bestuur van Modelbouw Vereniging Waterland (MVW)

Opmerking:

Naast het baanreglement geldt ook het huishoudelijk reglement van de MVW. Tijdens wedstrijden gelden ook de wedstrijdreglementen van de organiserende cup (b.v. Buggycup, Brushless, Nomac enz). De wedstrijdreglementen kunnen worden opgevraagd bij de wedstrijdleiding van de desbetreffende cup/organisatie.


1. Afval

Verzocht wordt om het terrein netjes te houden en bij vertrek alles schoon en heel achter te laten. Afval dient in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd te worden. Lege brandstofblikken of brandstofcans kunnen we niet innemen. De brandstofblikken en cans dienen dus altijd weer mee genomen te worden.
Ook kapotte stoelen, tenten, tafels en etc. kunnen we niet innemen. Hiervoor ben jezelf verantwoordelijk en dienen altijd mee genomen te worden.

2. Openingstijden van de off-road buitenbaan

De buitenbaan is de gehele week open voor leden die over een heksleutel beschikken.
Op de volgende tijden mag gereden worden:

Nitro voertuigen van 10:00 uur t/m 17:00 uur
Electro voertuigen van 10:00 uur t/m 23:00 uur

Klik hier voor de aanvraag van een heksleutel en de bijbehorende kosten.

3. De sleutelplaatsen

De sleutelplaatsen van de MVW zijn altijd voorzien van 220 Volt, die vrij voor gebruik door de juiste apparatuur met de juiste stekkers en verbindingen mag worden gebruikt.
Op de sleutelplaatsen mag de wagen niet worden gestart i.v.m. de Hinderwetvergunning.
Op de sleutelplaatsen (en daar waar getankt wordt) mag niet worden gerookt i.v.m. brandgevaar.
Batterijen en accu's mogen alleen geladen worden in de sleutelruimtes.
Batterijen en accu's moeten geladen en gebruikt worden volgens de handleiding van de fabrikant.
LiPo batterijen/accu's mogen alleen geladen worden met daarvoor geschikte laders en volgens handleiding van de fabrikant.
LiPo batterijen/accu's mogen alleen geladen worden in de speciaal daarvoor bestemde LiPo veiligheidszak.

4. Frequenties

De 2,4 GHz-band is tegenwoordig de standaard in de RC wereld. De 27, 35 en 40 MHz-banden worden niet meer gebruikt bij wedstrijden. Hobbymatig kan er nog wel eens een frequentie conflict zijn. Wanneer deze problemen zich voordoen, dient dit onderling te worden opgelost.

5. Starten van nitro motoren

De wagen mag alleen worden gestart bij de daarvoor bestemde plaats onder de rijderstelling, of op de speciaal aangelegde afstel/warmdraai-plaats naast het telhok. Rijders die hun motoren warm willen draaien voor hun heat kunnen dit doen op deze tafel.

Tijdens het verrijden van een wedstrijd heat mogen geen motoren onder de rijderstelling worden warmgedraaid, dit i.v.m. geluidshinder voor de rijders.

6. De rijderstelling

Er worden maximaal 12 mensen op de rijderstelling toegestaan.
Bij het rijden op de baan is men verplicht om altijd op de rijderstelling te gaan staan.
Heb je problemen met jouw wagen op de baan, of valt deze stil, waarschuw dan de andere rijders, die naast je staan op de rijderstelling, zodat deze weten dat er een obstakel op de baan is.

7. Tijdregistratie

De MVW is in het bezit van een permanent metend tijdregistratiesysteem (myLaps RC4 decoder) om de rondetijden te registreren.
Je moet daarvoor wel in het bezit zijn van een MyLaps AMB/RC4 transponder.
Tijdens wedstrijden is het verplicht een werkende transponder  te hebben. MVW is in principe niet meer in het bezit van leentransponders.
Je dient vooraf na te vragen bij de wedstrijdorganiserende cup hoe e.e.a. is geregeld als je niet in het bezit bent van een transponder en toch een wedstrijd mee wilt rijden.

8. Rijden op de baan

Mensen die geen lid zijn en toch willen rijden op de off-road baan betalen daarvoor daggeld. Via deze link kan je je als gastrijder aanmelden.
De baan is in principe geconstrueerd voor off-road 1:8 buggy en truggy voertuigen. Ook andere voertuigen hebben toegang tot de baan zoals off-road 1:10 short course voertuigen en buggy's.
Voor monstertrucks is de baan niet geschikt en voor 1:5 voertuigen is de baan verboden. De rijrichting van de baan is linksom tegen de wijzers van de klok in. Het is niet toegestaan om een andere rijrichting te nemen en/of de baan af te snijden, omdat je hiermee ernstige schade aan een ander zijn wagen toe kan brengen.

Heb respect voor elkaar en zijn of haar spullen. Bij roekeloos rijgedrag, wat wordt gezien als expres schade toedienen aan een anders zijn spullen of aan een persoon, kan je door het bestuur, wedstrijdleiding of aangewezen persoon van de baan verwijderd worden en ben je verplicht de toegedane schade te vergoeden. Er is hier geen discussie over mogelijk.

Op de rijbaan mag de wagen niet worden afgesteld of worden getankt. Bij voorkeur doet men dit in de (verhoogde) pitstrook, of op de afstelplaats naast het telhok, waarbij de motor mag draaien of op de sleutelplaatsen waar de motor uit moet zijn.
Buiten de baan mag niet worden gereden.

Personen jonger dan 12 jaar mogen zich zonder toezicht en toestemming van een ouder niet op de baan begeven.

Het voertuig moet voorzien zijn van een body. Voertuigen met een losgeraakte body moeten worden hersteld in de pitstrook of sleutelruimte.
Het gebruik van een failsafe is toegestaan, maar deze mag in werking niet op de rem ingesteld staan, maar dient op neutraal te worden afgesteld.
De achteruitrij functie bij elektrisch aangedreven voertuigen mag tijdens wedstrijden niet worden gebruikt of dient te worden uitgeschakeld.

LiPo accu's die niet in volledig (af)gesloten battery tray's worden geplaatst dienen hardcase te zijn of semi hardcase gemaakt te worden bijv. d.m.v. een ABS/styreen kunststof behuizing. Is de LiPo goed beschermd tegen beschadiging van buitenaf, bijv. bij plaatsing verdiept midden in het voertuig (zoals bijv. bij de Slash 2WD) of in een geheel afgesloten behuizing (zoals bijv. bij de Revo), dan is softcase LiPo toegestaan.

9. Trainingen en wedstrijden op de baan

Om deel te kunnen nemen aan een wedstrijd (nadat je je hebt aangemeld op voorschrift van de organiserende cup) zal er op tijd het startgeld moeten worden betaald. Dit kan op de wedstrijddag tot uiterlijk 9.00 uur in de kantine van de vereniging. Hou voor de juiste instructies die van de wedstrijdorganisatie aan.

De wedstrijden worden meestal op een zondag verreden. Dit betekent dat de zaterdag voor de wedstrijddag vrij gebruik van de baan gemaakt mag worden om te trainen. De leden van de MVW die niet aan de wedstrijd mee doen, staat het vrij om op de trainingsdagen mee te trainen, mits je over eenzelfde type voertuig beschikt, waarmee de wedstrijd wordt verreden. Op de wedstrijddag is de baan alleen toegankelijk voor de mensen die meedoen aan de wedstrijd.

10. Baaninzet

Alleen leden, gastrijders of iemand die door de rijder zelf is aangewezen en ouder is dan 16 jaar, mogen baaninzet doen. Dit gebeurd op de aangewezen plaatsen en eventueel met een daarvoor bestemd veiligheidsvest aan.
Veiligheid gaat voor alles, dus voordat de baaninzetter iemand zijn wagen oppakt om rechtop te zetten, of opnieuw op de baan te plaatsen, dient de rijder er voor te zorgen dat de wielen van zijn wagen stil staan (wielen moeten op de rem) om letsel aan de baaninzetter te voorkomen. Als de wielen bij het baaninzetten draaien mag de baaninzetter de wagen laten liggen. Er mogen geen snijdende, stekende of andere gevaarlijke objecten op het voertuig zitten waaraan een baaninzetter zich kan bezeren of die opzettelijke schade aan andere voertuigen kan veroorzaken.
Wanneer een wagen wordt "ingezet" moet dit altijd met de rijrichting mee gebeuren. 
Als een wagen niet in staat is verder te rijden (bijv. vanwege schade of een niet werkende motor) dient deze buiten het rij-gedeelte van de baan geplaatst te worden. De baaninzetter geeft daarbij een signaal aan de rijder van de wagen. De helper, pitbuddy of de rijder zelf moet zijn wagen op de baan ophalen. Wanneer je zelf niet rijdt, help dan eens een ander door bijv. baaninzet te doen (hiervan kan je zelf ook heel veel leren). We kunnen het buiten de wedstrijden niet verplichten maar hierbij alleen zeer vriendelijk verzoeken.

11. Baaninzet tijdens wedstrijden

Op de heat indeling staat een rijders nummer. Dit nummer correspondeert met je baaninzet positie die ook van nummers zijn voorzien. Gedurende alle kwalificatieheats is dit dus je positie waar je dient te staan. Iedereen die een baaninzet positie bekleedt dient een hesje aan te doen, zodat de wedstrijdleiding kan zien of alle baaninzet posities gevuld zijn. Kan je als rijder niet inzetten omdat je dient te tanken/pitten voor iemand of ben je jonger dan 16 jaar, dan dien jezelf een vervanger te regelen die jou baaninzet functie overneemt. Dit moet aan de wedstrijdleiding worden gemeld. De Baaninzetters blijven na de verreden heat op hun positie staan en mogen deze pas verlaten als ze worden afgelost. Ben of wordt je niet afgelost, zwaai dan met je hesje.  De wedstrijdleiding zal de eventuele rijder attenderen dat hij/zij moet komen baaninzetten. Komt alsnog de rijder niet opdraven, dan zal zijn beste tijd worden geschrapt en krijgt de huidige baaninzetter het verzoek nog 1 heat te blijven staan als dit mogelijk is.

12. De (verhoogde) pitstrook

Je kunt de (verhoogde) pitstrook alleen benaderen via de ingang in de rijrichting van de baan. De pitstrook benaderen via de uitgang (tegen de rijrichting in) is ten strengste verboden.
Op de (verhoogde) pitstrook moet rustig en beheerst worden gereden.
Bij het tanken van de wagen moet de wagen uit het rijgedeelte van de pitstrook worden gehaald, om geen andere rijders te hinderen.
Bij het uitkomen van de pitstrook dient men rekening te houden en uit te kijken voor de andere wagens op de baan, deze hebben ten aller tijden voorrang.
Tijdens de wedstrijden worden alleen de deelnemers en hun pitmaten bij de pitstrook toegelaten. Rijders die niet deelnemen aan de heat, en aanwezige bezoekers zullen achter de hekken en/of buiten de baan moeten blijven.

13. Risico en aansprakelijkheid

Het betreden van het terrein en het rijden op de baan is op eigen risico. De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

14. Vragen, opmerkingen, problemen en overtredingen

De leden van de MVW zijn ervaren en helpen collegiaal alle andere rijders met de afstelling van hun wagen en motoren. Dus vraag gerust, we helpen graag. 

Bij een overtreding in het kader van dit reglement zal je daar eerst op geattendeerd worden.

Bij herhaaldelijke overtreding zullen er door het bestuur passende maatregelen getroffen worden.

Purmerend, 30 april 2024