Geachte Crawl en/of Scale rijder,

 

Als vereniging zijn we genoodzaakt om wat regels op te stellen om e.e.a. in goede banen te kunnen leiden, ongelukken te voorkomen en een ieder met plezier zijn hobby te kunnen laten beleven. Gevraagd wordt om kennis te nemen van deze regels en deze in acht te nemen.

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Het bestuur van modelbouwvereniging Waterland.

 

Note:

Naast het baanreglement geld ook het clubreglement van de modelbouwvereniging Waterland. Tijdens wedstrijden gelden ook de wedstrijdreglementen van bijbehorende organiserende cup (b.v. crawlers & scalers etc).

De wedstrijdreglementen kunnen worden opgevraagd bij de wedstrijdleiding van de desbetreffende cup/organisatie.

 

Afval:

Verzocht wordt om het terrein netjes te houden en bij vertrek alles schoon en heel achter te laten. Afval dient in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd te worden.

Kapotte stoelen, tenten, tafels en etc. kunnen we niet innemen.

Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk en dienen altijd mee genomen te worden.

 

De sleutelplaatsen:

De sleutelplaatsen van de modelbouwvereniging zijn altijd voorzien van 220 Volt, die vrij voor gebruik door de juiste apparatuur met de juiste stekkers en verbindingen mag worden gebruikt.

Batterijen, accu's en lipo,s mogen alleen geladen worden in de sleutelruimtes.

Alle accu's en batterijen moeten geladen en gebruikt worden volgens de handleiding van de fabrikant.

Lipo batterijen/accu's mogen alleen geladen worden met daarvoor geschikte laders en volgens handleiding van de fabrikant.

Lipo batterijen/accu's mogen alleen geladen worden in de speciaal daarvoor bestemde lipo

veiligheidszak.

 

De frequenties:

Alle frequenties moeten voldoen aan de wet.

35Mhz kanalen of overige kanalen die wettelijk niet zijn toebedeeld aan de RC-auto frequenties zijn niet toegestaan.

U dient voordat u gaat rijden en uw zender aanzet, uw frequentieknijper van het frequentiebord te halen.

Dit frequentiebord hangt aan het gebouw bij de voorkant en baanzijde van de off-roadbaan.

Zorg dat deze knijper op een goed zichtbare plaats aan u zender bevestigt zit.

Ook de zenders met een 2,4 Ghz frequentie moeten van een frequentieknijper worden voorzien. Indien blijkt, dat uw frequentie in gebruik is, dan moet u van frequentie wisselen of wachten totdat deze weer vrij is.

Vergeet niet, als u niet rijdt, uw zender weer uit te zetten.

Deze regel geldt niet als u in het bezit bent van een zender met 2,4 Ghz.

Wanneer zich frequentieproblemen voordoen, dient dit onderling te worden opgelost.

Zij die het nalaten om de frequenties te controleren of hun zender niet uitrusten met een frequentieknijper en hierdoor storing veroorzaken zijn verplicht de schade die daardoor ontstaat te vergoeden.

Wanneer dit meerdere malen gebeurt bij eenzelfde veroorzaker zullen er door het bestuur maatregelen genomen worden.

 

Rijden op de baan:

Mensen die geen lid zijn en toch willen rijden op de crawlbaan betalen gewoon daggeld.

Dit is 10 euro voor een gehele dag of 5 euro per avond.

Als men een voertuig heeft waarmee ook op de offroad baan wordt en/of kan gereden betaalt men maar 1 keer het daggeld. (men mag dus van beide banen gebruik maken als men het daggeld

betaald)

De crawlbaan is voor iedereen die in het bezit is van een scaler 1.9 en 2.2 of een crawler 1.9 en 2.2. Grotere type crawlers of voertuigen die niet aan de regels voldoen (zie hiervoor het nederlands crawl/scale reglement) kunnen niet op de crawlbaan terecht doordat hiermee schade aan de baan wordt toegebracht.

Soms wordt er tijdens vrij rijden door een aantal leden spontaan een parcour uitgezet en een wedstrijdje gereden.

Hou daarbij rekening dat diegenen die hieraan niet mee willen doen ook gewoon op de baan moeten kunnen rijden.

Dus overleg even onderling. Wil men zelf een parcour uitzetten dan is er een krat met baanmarkers (halve tennisballen) die vrij is te gebruiken.

Spreekt vanzelf dat als je klaar bent je de boel weer netjes opruimt.

De looppaden zijn in principe zodanig aangelegd dat je nagenoeg overal je voertuig kan besturen. Mocht dat niet uitkomen kijk dan uit waar je loopt in de baan.

De stenen liggen gewoon los, dus ze verschuiven gemakkelijk en dit is niet de bedoeling.

Mocht het gebeuren leg de steen a.u.b. terug op zijn plek of meld het even, zodat wij het evt.

kunnen repareren.

Hou de boel heel! Doe voorzichtig met de bruggen, houten onderdelen en waterloop.

Deze zijn niet beloopbaar .

Mensen die niet rijden mogen zich alleen op de looppaden begeven en geen hinder veroorzaken aan mensen die wel op de baan rijden.

De baan is voorzien van verlichting zodat ook bij donker gereden kan worden.

Dit kunnen de leden nog niet zelf aan doen. (wordt aan gewerkt)

Dit betekent dat men eerst even moet melden op het forum wanneer men wil rijden.

In principe komt dit het beste uit tijdens de clubavonden op de maandag- en donderdagavond.

Heb respect voor elkaar en zijn of haar spullen.

Bij Roekeloos rijgedrag, wat wordt gezien als expres schade toedienen aan een anders zijn spullen of aan een persoon, kan u door het bestuur, wedstrijdleiding of aangewezen persoon van de baan verwijderd worden en bent u verplicht de toegedane schade te vergoeden.

Er is hier geendiscussie over mogelijk.

Personen jonger als 12 jaar mogen zich zonder toezicht en toestemming van een ouder niet op de baan begeven.

 

Risico en aansprakelijkheid:

Het betreden van het terrein en het rijden op de baan is op eigen risico.

De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

Vragen, Opmerkingen, Problemen en overtredingen:

De leden van MVW zijn ervaren en helpen collegiaal alle andere rijders met de afstelling van hun wagen en motoren.

Dus vraag gerust, we helpen graag.

Bij een overtreding in het kader van dit reglement zal u daar eerst op geattendeerd worden.

Bij herhaaldelijke overtreding zullen er door het bestuur passende maatregelen getroffen worden.